¿Beneficios en menos de un minuto? Benefits in less than a minute?

La síntesi en missatges clau sobre un servei, un procés o un producte és imprescindible per comunicar en formacions internes, en la transformació digital de l’empresa o en la informació que arriba al client final.

La síntesis en mensajes clave sobre un servicio, un proceso o un producto es imprescindible para comunicarse en formaciones internas, en la transformación digital de la empresa o en la información que llega al cliente final.

The synthesis of key messages about a service, process or product is essential to communicate in internal training, in the digital transformation of the company or in the information that reaches the end customer.