Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

17 juliol, 2022

Tothom sap com s’està transformant l’empresa?

Todos saben cómo se está transformando la empresa? Does everyone know how the company is changing?

El contingut corporatiu transversal en periodes de grans canvis interns en grans companyies ajuda a fixar els conceptes a transmetre I a involucrar els treballadors en la transformació interna.

El contenido corporativo transversal en periodos de grandes cambios internos en grandes compañías ayuda a fijar los conceptos a transmitir Y a involucrar a los trabajadores en la transformación interna.

Cross-cutting corporate content in periods of great internal change in large companies helps to set the concepts to be conveyed and to involve workers in internal transformation.

17 juliol, 2022

Avantatge competitiu de forma visual?

¿Ventaja competitiva de forma visual? Visually competitive advantage?

Les característiques, els avantatges i beneficis d’un producte explicats de forma visual, atractiva i fàcil de consumir en entorns corporatius, processos de formació interna o àrees de recursos per a la força de vendes. I en qualsevol dispositiu.

¿Cómo puedo mejorar el rendimiento de la formación interna en mi compañía? Generando contenido visual en cápsulas de consumo rápido Y sencillo, creando un plan de contenidos específico y gamificant el feedback con tu audiencia.

How can I improve the performance of in-house training in my company? Generating visual content in fast and simple consumer capsules, creating a specific content plan and gamifying feedback with your audience.

17 juliol, 2022

Beneficis en menys d’un minut?

¿Beneficios en menos de un minuto? Benefits in less than a minute?

La síntesi en missatges clau sobre un servei, un procés o un producte és imprescindible per comunicar en formacions internes, en la transformació digital de l’empresa o en la informació que arriba al client final.

La síntesis en mensajes clave sobre un servicio, un proceso o un producto es imprescindible para comunicarse en formaciones internas, en la transformación digital de la empresa o en la información que llega al cliente final.

The synthesis of key messages about a service, process or product is essential to communicate in internal training, in the digital transformation of the company or in the information that reaches the end customer.

17 juliol, 2022

Formacions més dinàmiques?

¿Formaciones mucho más dinámicas? Much more dynamic trainings?

Com puc millorar el rendiment de la formació interna a la meva companyia? Generant contingut visual en càpsules de consum ràpid I senzill, creant un pla de continguts específic i gamificant el feedback amb la teva audiència.

¿Cómo puedo mejorar el rendimiento de la formación interna en mi compañía? Generando contenido visual en cápsulas de consumo rápido Y sencillo, creando un plan de contenidos específico y gamificant el feedback con tu audiencia.

How can I improve the performance of in-house training in my company? Generating visual content in fast and simple consumer capsules, creating a specific content plan and gamifying feedback with your audience.

© Pandora Comunicació Audiovisual, 2021

C. Homer, 24. 08023 Barcelona

T. +34 93 443 42 50

Legal info

linkedin
icona_agusti
View