Cookie Consent by PrivacyPolicies.com
Col·laborem per crèixer
 

Pandora & Apadis

Colaboramos para crecer
We collaborate to grow
Col·laborem per crèixer
 

Pandora & Apadis

Colaboramos para crecer
We collaborate to grow
Col·laborem per crèixer
 

Pandora & Apadis

Colaboramos para crecer
We collaborate to grow

Responsabilitat Social Corporativa

Responsabilidad social corporativa. Corporate social responsibility

Pandora col·labora de manera activa amb la Fundació i associació APADIS, per promoure la integració social i laboral de les persones amb discapacitat.

El nostre compromís amb aquesta entitat social és un element de gran importància per Pandora i tots els nostres treballadors.

Col·laborem amb la Fundació APADIS en diferents aspectes fruit de la demanda de l’entitat i les sinergies conjuntes.

 • Elaboració d’una pàgina web corporativa per la Fundació APADIS i el seu centre especial de treball.
 • Assessorament i orientacions per millorar la visibilitat de l’entitat APADIS a les xarxes socials.
 • Realització de vídeos per a la Fundació que ajuden als seus professionals  a realitzar tallers de  formació  i sensibilització per alumnes dels instituts amb l’objectiu d’acollir nous voluntaris.
 • Generem xarxes de col·laboració i valors compartits entre APADIS i Pandora amb els principis d’ètica, solidaritat, transparència i visibilitat compartida.

Pandora colabora de forma activa con la Fundación y asociación APADIS, para promover la integración social y laboral de las personas con discapacidad.

Nuestro compromiso con esta entidad social es un elemento de gran importancia para Pandora y todos nuestros trabajadores.

Colaboramos con la Fundación APADIS en diferentes aspectos fruto de la demanda de la entidad y las sinergias conjuntas.

 • Elaboración de una página web corporativa para la Fundación APADIS y su centro especial de trabajo.
 • Asesoramiento y orientaciones para mejorar la visibilidad de la entidad APADIS en las redes sociales.
 • Realización de vídeos para la Fundación que ayudan a sus profesionales a realizar talleres de formación y sensibilización para alumnos de los institutos con el objetivo de acoger nuevos voluntarios.
 • Generamos redes de colaboración y valores compartidos entre APADIS y Pandora con los principios de ética, solidaridad, transparencia y visibilidad compartida.

Pandora collaborates actively with the APADIS Foundation and Association, to promote the social and labor integration of people with disabilities.

Our commitment to this social entity is an element of great importance for Pandora and all our employees.

We collaborate with the APADIS Foundation in different aspects arising from the demand of the entity and the joint synergies.

 • Preparation of a corporate website for the APADIS Foundation and its special work center.
 • Advice and guidance to improve the visibility of the APADIS organization on social networks.
 • Making videos for the Foundation that help their professionals to do training and awareness workshops for students of the institutes with the aim of hosting new volunteers.
 • We generate networks of collaboration and shared values between APADIS and Pandora with the principles of ethics, solidarity, transparency and shared visibility.
Captura de pantalla 2019-04-25 a las 13.48.28
Captura de pantalla 2019-04-25 a las 13.48.12
Captura de pantalla 2019-04-25 a las 13.51.56
Captura de pantalla 2019-04-25 a las 13.51.14
Captura de pantalla 2019-04-25 a las 13.55.52
Captura de pantalla 2019-04-25 a las 13.56.12
Captura de pantalla 2019-04-25 a las 13.58.17
Captura de pantalla 2019-04-25 a las 13.58.43
© Pandora Comunicació Audiovisual, 2021

C. Homer, 24- 08023 Barcelona

T. +34 93 443 42 50

Legal info

linkedin
icona_ivan
View