Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

Què fem

Qué hacemos • What we do

Què fem

AQué hacemos •
What we do

serveis_audiovisual_02

Audiovisual

TRAINING PILLS / MOTION GRAPHICS

Formacions més dinàmiques?

Audiovisual • Audiovisual

Som productora de continguts audiovisuals professionals. Vídeo corporatiu, de formació, d'esdeveniment, publicitari, videos interactius, video enquestes. Treballem amb rodatge i imatge real, combinant motion graphics, serveis de realització o streaming. Fotografia corporativa, d'esdeveniment i de producte.

Somos productora de contenidos audiovisuales profesionales. Vídeo corporativo, de formación, de evento, publicitario, vídeos interactivos, video encuestas. Trabajamos con rodaje e imagen real, combinando motion graphics, servicios de realización o streaming. Fotografía corporativa, de evento y producto.

We are a producer of professional audiovisual content. Corporate video, training, event, advertising, interactive videos, video surveys. We work with shooting and real image, combining motion graphics, production or streaming services. Corporate, event and product photography.

serveis_digital_01

Comunicació

TRAINING PILLS / MOTION GRAPHICS

Formacions més dinàmiques?

Comunicación • Communication

Plans de comunicació i plans de continguts per a estratègies de comunicació interna (continguts corporatius, processos de formació, campanyes de dinamització, esdeveniments) i comunicació externa (valors corporatius, plans estratègics, posicionament de marca i producte).

Planes de comunicación y planes de contenidos para estrategias de comunicación interna (contenidos corporativos, procesos de formación, campañas de dinamización, eventos) y comunicación externa (valores corporativos, planes estratégicos, posicionamiento de marca y producto).

Communication plans and content plans for internal communication strategies (corporate content, training processes, dynamization campaigns, events) and external communication (corporate values, strategic plans, brand and product positioning).

serveis_audiovisual_01

Digital

TRAINING PILLS / MOTION GRAPHICS

Formacions més dinàmiques?

Digital • Digital

Disseny i implementació de productes digitals (webs corporatives, microsites, landings de campanyes) combinats amb gestió de canals (LinkedIn Facebook, Instagram) i continguts corporatius, de posicionament, de prescripció i de venda. Del disseny visual a disseny UX/UI.

Diseño e implementación de productos digitales (webs corporativas, microsites, landings de campañas) combinados con gestión de canales (LinkedIn Facebook, Instagram) y contenidos corporativos, posicionamiento, prescripción y venta. Del diseño visual al diseño UX/UI.

Design and implementation of digital products (corporate websites, microsites, campaign landings) combined with channel management (LinkedIn Facebook, Instagram) and corporate content, positioning, prescription and sales. From visual design to UX / UI design.

Treballem en... Trabajamos en... We work in...

Video corporate

Video events

Product photography

Corporate photography

Corporate identity

Branding

Communication strategy

Packaging

Web & SMM Contents

Web design

UX/UI

Web development

© Pandora Comunicació Audiovisual, 2021

C. Homer, 24. 08023 Barcelona

T. +34 93 443 42 50

Legal info

linkedin
icona_agusti
View