Totes les empreses necessiten comunicar-se, externament però també de forma interna. Comunicació corporativa, distribució transversal de el coneixement sobre la companyia, processos vinculats a recursos humans (onboarding) i de formació continuada... En totes aquestes àrees la utilització de continguts basats en vídeo juga amb avantatge.

Els beneficis de l'ús del vídeo superen àmpliament els obstacles que ens podem trobar:

  • Agilitzen i faciliten el consum dels continguts.
  • Milloren la percepció, el grau de coneixement i fixen els conceptes claus que necessitem transmetre.
  • Augmenten la participació i el compromís de l'empleat amb el procés formatiu.
  • Permeten mesurar millor l'evolució i el progrés formatius.
  • Poden vincular-se a activitats complementàries (gamificació, ampliació de continguts, feedback a temps real ...).
  • Es poden consumir en qualsevol dispositiu.

Desenvolupar un bon pla de continguts, detallant els objectius, els graus d'intensitat i les noves formes d'avaluació existents, ens permet optimitzar els recursos que l'empresa dedica a la comunicació interna. Així mateix, permet ser molt més efectius en la transmissió dels missatges. Hi ha una tipologia de contingut adequada a les nostres necessitats. Un testimonial sobre un cas o tema concret ajuda a identificar-nos amb la persona que genera el missatge; un vídeo en motion graphics ens ajuda a simplificar de forma molt visual conceptes que poden ser complexos per explicar-los de forma conceptual o escrita.

A hores d'ara, la situació actual ens ha empès a tots a assumir el nou paradigma digital. S'ha transformat la manera com ens comuniquem internament dins de l'empresa. És per això que, en aquest context, els continguts visuals juguen amb avantatge.

#formaciointerna #formaciodigital
#pandoracomunicacio