Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

13 maig, 2021

Un Pla de Continguts en només vuit passos

El Pla de Continguts és l’eina bàsica per generar un fluxe de comunicació eficaç, amb independència del tipus de projecte o empresa on l’estiguem implementant. Pot ser un procés formatiu, la comunicació d’un projecte intern o un canal de comunicació transversal. I malgrat l’aparent simplicitat que hi ha darrere del seu desenvolupament, en moltes ocasions hem vist els efectes de no treballar-lo de forma adequada: dispersió, manca de coherència, resultats inconnexos… i sempre amb la sensació d’estar remant contra corrent.

Per generar un Pla de continguts només cal seguir els passos següents:

 1. Definir i marcar uns objectius clars, concrets I que s’ajustin a la realitat.
 2. Públic. Qui és? Com és? On es troba? Com consumirà la informació? Definir l’audiència que volem ens ajudarà a centrar els nostres continguts en el que necessita.
 3. Mètriques. Quines KPI utilitzarem per medir l’aplicació dels nostres continguts i saber si arribem o no als objectius.
 4. Calendari de producció. Probablement el pas més oblidat. Cal definir un calendari de producció de continguts abans de posar en marxa la comunicació. Assignar tasques i definir deadlines.
 5. Producció. Generem els continguts inicials en l’horitzó temporal necessari (un mes, un trimestre, un semestre). Tenir la base de continguts creada també ens ajudarà després a incorporar contingut d’actualitat amb més facilitat.
 6. Calendari de publicació. Establim hora, dia i canal en que publicarem els nostres continguts.
 7. Llançament. Iniciem la publicació.
 8. Seguiment i anàlisi. De forma periòdica anem seguint l’evolució de les nostres mètriques i anem generant les revisions necessàries.

Un bon pla de continguts augmenta l’eficàcia de les nostres accions però, sobretot, optimitza l’esforç que invertim a l’hora de comunicar, tant a nivell econòmic com d’hores de dedicació.

12 maig, 2021

El contingut visual juga amb avantatge

Totes les empreses necessiten comunicar-se, externament però també de forma interna. Comunicació corporativa, distribució transversal de el coneixement sobre la companyia, processos vinculats a recursos humans (onboarding) i de formació continuada... En totes aquestes àrees la utilització de continguts basats en vídeo juga amb avantatge.

Els beneficis de l'ús del vídeo superen àmpliament els obstacles que ens podem trobar:

 • Agilitzen i faciliten el consum dels continguts.
 • Milloren la percepció, el grau de coneixement i fixen els conceptes claus que necessitem transmetre.
 • Augmenten la participació i el compromís de l'empleat amb el procés formatiu.
 • Permeten mesurar millor l'evolució i el progrés formatius.
 • Poden vincular-se a activitats complementàries (gamificació, ampliació de continguts, feedback a temps real ...).
 • Es poden consumir en qualsevol dispositiu.

Desenvolupar un bon pla de continguts, detallant els objectius, els graus d'intensitat i les noves formes d'avaluació existents, ens permet optimitzar els recursos que l'empresa dedica a la comunicació interna. Així mateix, permet ser molt més efectius en la transmissió dels missatges. Hi ha una tipologia de contingut adequada a les nostres necessitats. Un testimonial sobre un cas o tema concret ajuda a identificar-nos amb la persona que genera el missatge; un vídeo en motion graphics ens ajuda a simplificar de forma molt visual conceptes que poden ser complexos per explicar-los de forma conceptual o escrita.

A hores d'ara, la situació actual ens ha empès a tots a assumir el nou paradigma digital. S'ha transformat la manera com ens comuniquem internament dins de l'empresa. És per això que, en aquest context, els continguts visuals juguen amb avantatge.

#formaciointerna #formaciodigital
#pandoracomunicacio

© Pandora Comunicació Audiovisual, 2021

C. Homer, 24. 08023 Barcelona

T. +34 93 443 42 50

Legal info

linkedin
icona_agusti
View