Gano al producto de la competencia? Do I win the competition product?

Avantatges, beneficis i diferència competitiva es poden fer evidents generant contingut visual que ajudi a la força de vendes i al departament de màrqueting a posicionar el producte en el mercat.

Ventajas, beneficios y diferencia competitiva se pueden hacer evidentes generando contenido visual que ayude a la fuerza de ventas y el departamento de marketing a posicionar el producto en el mercado.

Advantages, benefits and competitive difference can be made evident by generating visual content that helps the sales force and the marketing department to position the product in the market.