Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

17 juliol, 2022

Guanyo al producte de la competència?

Gano al producto de la competencia? Do I win the competition product?

Avantatges, beneficis i diferència competitiva es poden fer evidents generant contingut visual que ajudi a la força de vendes i al departament de màrqueting a posicionar el producte en el mercat.

Ventajas, beneficios y diferencia competitiva se pueden hacer evidentes generando contenido visual que ayude a la fuerza de ventas y el departamento de marketing a posicionar el producto en el mercado.

Advantages, benefits and competitive difference can be made evident by generating visual content that helps the sales force and the marketing department to position the product in the market.

17 juliol, 2022

Algú pot dir que no ho ha vist?

Alguien puede decir que no lo ha visto? Can anyone say they haven’t seen it?

Els continguts transversals, que afecten a totes les àrees de l’empresa, alineen els professionals amb els objectius marcats i optimitzen els impactes dels departaments de comunicació interna.

Los contenidos transversales, que afectan a todas las áreas de la empresa, alinean profesionales con los objetivos marcados y optimizan los impactos de los departamentos de comunicación interna.

Cross-cutting content, which affects all areas of the company, aligns professionals with the goals set and optimizes the impacts of internal communication departments.

17 juliol, 2022

Pastilla vermella o pastilla blava?

Pastilla roja o pastilla azul? Red pill or blue pill?

La interacció directa dels usuaris amb el contingut en video potencia la participació en processos de formació, incrementa els resultats i millora l’experiència formativa utilitzant dispositius mòbils.

La interacción directa de los usuarios con el contenido en video potencia la participación en procesos de formación, incrementa los resultados y mejora la experiencia formativa utilizando dispositivos móviles.

Direct user interaction with video content enhances participation in training processes, increases results, and enhances the training experience using mobile devices.

17 juliol, 2022

Treballar des de casa ens resta oportunitats?

¿Trabajar desde casa nos quita opciones? Does the home office take away our options?

Genera continguts de qualitat realitzant grabacions online, amb una acurada preparació dels missatges, el visual i la postproducció posterior que permet aconseguir càpsules formatives sense desplaçaments.

Genera contenidos de calidad realizando grabaciones online, con una cuidadosa preparación de los mensajes, el visual y la postproducción posterior que permite conseguir cápsulas formativas sin desplazamientos.

Generates quality content by making online recordings, with careful preparation of messages, visuals and subsequent post-production that allows you to get training capsules without travel.

17 juliol, 2022

Se realment on es troba ara el meu client?

Se realmente donde está ahora mi cliente? Do I really know where my client is now?

Les xarxes han generat un nou espai de relació i comunicació i els clients hi son. Adapta la comunicació sobre els teus productes a l’entorn on es mouen i on pots generar un impacte directe de prescripció i venda.

Las redes han generado un nuevo espacio de relación y comunicación y los clientes están. Adapta la comunicación sobre tus productos al entorno donde se mueven y donde puedes generar un impacto directo de prescripción y venta.

Networks have generated a new space for relationships and communication and customers are there. Adapt communication about your products to the environment in which they move and where you can generate a direct impact of prescription and sales.

© Pandora Comunicació Audiovisual, 2021

C. Homer, 24. 08023 Barcelona

T. +34 93 443 42 50

Legal info

linkedin
icona_agusti
View