Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

Avís legal

1. OBJECTE I ACCEPTACIÓ

El present avís legal regula l’ús del nostre lloc web, del que és titular CREATIVE HUB BY PANDORA FILMS, S.L. . La navegació pel lloc web de CREATIVE HUB BY PANDORA FILMS, S.L. atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avis Legal, que poden sofrir modificacions. Vostè s’obliga a fer un uso correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. Vostè respondrà enfront de CREATIVE HUB BY PANDORA FILMS, S.L. o enfront de tercers, de qualsevols danys i perjudicis que poguessin causar-li com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

 

2. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

CREATIVE HUB BY PANDORA FILMS, S.L., en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, li informa de què:

La seva denominació social és: CREATIVE HUB BY PANDORA FILMS, S.L.
El seu CIF és: B66452376
El seu domicili social és a: PRESIDENT FRANCESC MACIÀ, 77 2N 2A – (08790) GELIDA
Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte especificats a la política de privacitat.

Totes les notificacions i comunicacions que realitzi amb CREATIVE HUB BY PANDORA FILMS, S.L. es consideraran eficaces, a tots els efectes, sempre i quan es realitzin mitjançant els mitjans especificats anteriorment.

 

3. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis son d’accés lliure, no obstant, CREATIVE HUB BY PANDORA FILMS, S.L. condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts al seu web a la prèvia complimentació del corresponent formulari.

Vostè garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a CREATIVE HUB BY PANDORA FILMS, S.L. i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

Vostè es compromet expressament a fer un us adequat dels continguts i serveis de CREATIVE HUB BY PANDORA FILMS, S.L. i a no emprar-los para, entre d’altres:

Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o al ordre públic.
Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys als documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de CREATIVE HUB BY PANDORA FILMS, S.L.o de terceres persones; així como obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu de recursos informàtics a través dels quals CREATIVE HUB BY PANDORA FILMS, S.L. presta els seus serveis.

Intentar accedir a dades d’altres persones o a àrees restringides dels sistemes informàtics de CREATIVE HUB BY PANDORA FILMS, S.L.o de tercers i, si escau, extreure informació.

Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de CREATIVE HUB BY PANDORA FILMS, S.L.o de tercers.

Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.

Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com texts, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, així com el seu diseny gràfica i codis font, constitueixen una obra la propiedad de la qual pertany a CREATIVE HUB BY PANDORA FILMS, S.L., sense que puguin entendre’s com cedits cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte funcionament de la web.

En definitiva, vostè que accedeix a aquest lloc web, pot visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web son propietat de CREATIVE HUB BY PANDORA FILMS, S.L., sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix li atribueixi cap dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

El establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre CREATIVE HUB BY PANDORA FILMS, S.L. i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de CREATIVE HUB BY PANDORA FILMS, S.L. dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a CREATIVE HUB BY PANDORA FILMS, S.L.. En tot cas, el hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la home-page o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre CREATIVE HUB BY PANDORA FILMS, S.L., o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l’ordre públic.

CREATIVE HUB BY PANDORA FILMS, S.L. no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base dels mateixos.

 

4. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

CREATIVE HUB BY PANDORA FILMS, S.L. exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.

La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documentes electrònics o dades dels usuaris.

L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera d’exemple, CREATIVE HUB BY PANDORA FILMS, S.L.no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, CREATIVE HUB BY PANDORA FILMS, S.L. declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web es exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. CREATIVE HUB BY PANDORA FILMS, S.L. no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. CREATIVE HUB BY PANDORA FILMS, S.L. no es responsabilitza de l’establiment de hiperenllaços per part de tercers.

 

5. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas de que vostè o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícita de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà de posar-se en contacte amb CREATIVE HUB BY PANDORA FILMS, S.L. identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada a la notificació es exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web de CREATIVE HUB BY PANDORA FILMS, S.L., serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competent es els Jutjats i Tribunals més propers a la seu d’ (Espanya).

 

6. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada mitjançant el lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible a aquest lloc web ha d’entendre’s como una guia sense propòsit de validessa legal.

icona_roger

Informació sobre protecció de dades

1. DADES RELATIVES AL RESPONSABLE

Responsable Tractament

Empresa: CREATIVE HUB BY PANDORA FILMS, S.L. – B66452376
Adreça: PRESIDENT FRANCESC MACIÀ, 77 2N 2A – (08790) GELIDA
Contacte: LOPD@PANDORA-CA.COM – 609738642

 

2. Finalitats

En compliment del que es disposa al Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, li informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, a CREATIVE HUB BY PANDORA FILMS, S.L. tractem les dades que ens facilita per alguna, o totes, de les seguents finalitats:

Gestió comptable, administrativa, de facturació i gestió de cobraments.
Manteniment de la relació laboral i contra-prestació pels treballs realitzats
Publicació en dades de caràcter personal en las diferents xarxes socials o altres mètodes de publicació
Utilització de dades derivades de les activitats de l’empresa

 

3. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual, comercial o d’un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

 

4. LEGITIMACIÓ

La base legal per al tractament de les teves dades radica per:

Execució d’un contracte.

 

5. DESTINATARIS

Sus datos personales serán comunicados a terceros en los siguientes supuestos:

Administración tributaria.
Entidades de Consultoría/Auditoría.
Entidades informáticas de mantenimiento de software y hardware.
Gestoría/Asesoría.
Seguridad social.

 

6. DRETS

Té dret a obtenir confirmació sobre si a CREATIVE HUB BY PANDORA FILMS, S.L. estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.

Així mateix, té dret d’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà exercir el dret de oposició al tractament de les seves dades. CREATIVE HUB BY PANDORA FILMS, S.L. deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si desitja fer ús de qualsevol dels seus drets pot realitzar-los a través dels enllaços habilitats que trobarà a continuació:

Per exercir el seu dret d’Accés faci clic  aquí
Per exercir el seu dret de Rectificació faci clic  aquí
Per exercir el seu dret de Supressió (Oblit) faci clic  aquí
Per exercir el seu dret de Limitació del Tractament faci clic  aquí
Per exercir el seu dret de Oposició faci clic  aquí
Per exercir el seu dret de Portabilitat faci clic  aquí
Alternativament, també pot adreçar-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: PRESIDENT FRANCESC MACIÀ, 77 2N 2A – (08790) GELIDA adjuntant una fotocopia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordi facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que fa servir pel compte o portal objecte de la seva sol·licitud.

Finalment, li informem que pot dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les seves dades personals.

 

7. POLÍTICA DE COOKIES

Per a conèixer les cookies que utilitzem a la nostra pàgina, recordi que pot accedir a la nostra Política de Cookies mitjançant el següent enllaç política de cookies.

icona_ignasi
© Pandora Comunicació Audiovisual, 2021

C. Homer, 24- 08023 Barcelona

T. +34 93 443 42 50

Legal info

linkedin
icona_ivan
View