Pastilla roja o pastilla azul? Red pill or blue pill?

La interacció directa dels usuaris amb el contingut en video potencia la participació en processos de formació, incrementa els resultats i millora l’experiència formativa utilitzant dispositius mòbils.

La interacción directa de los usuarios con el contenido en video potencia la participación en procesos de formación, incrementa los resultados y mejora la experiencia formativa utilizando dispositivos móviles.

Direct user interaction with video content enhances participation in training processes, increases results, and enhances the training experience using mobile devices.