El Pla de Continguts és l’eina bàsica per generar un fluxe de comunicació eficaç, amb independència del tipus de projecte o empresa on l’estiguem implementant. Pot ser un procés formatiu, la comunicació d’un projecte intern o un canal de comunicació transversal. I malgrat l’aparent simplicitat que hi ha darrere del seu desenvolupament, en moltes ocasions hem vist els efectes de no treballar-lo de forma adequada: dispersió, manca de coherència, resultats inconnexos… i sempre amb la sensació d’estar remant contra corrent.

Per generar un Pla de continguts només cal seguir els passos següents:

  1. Definir i marcar uns objectius clars, concrets I que s’ajustin a la realitat.
  2. Públic. Qui és? Com és? On es troba? Com consumirà la informació? Definir l’audiència que volem ens ajudarà a centrar els nostres continguts en el que necessita.
  3. Mètriques. Quines KPI utilitzarem per medir l’aplicació dels nostres continguts i saber si arribem o no als objectius.
  4. Calendari de producció. Probablement el pas més oblidat. Cal definir un calendari de producció de continguts abans de posar en marxa la comunicació. Assignar tasques i definir deadlines.
  5. Producció. Generem els continguts inicials en l’horitzó temporal necessari (un mes, un trimestre, un semestre). Tenir la base de continguts creada també ens ajudarà després a incorporar contingut d’actualitat amb més facilitat.
  6. Calendari de publicació. Establim hora, dia i canal en que publicarem els nostres continguts.
  7. Llançament. Iniciem la publicació.
  8. Seguiment i anàlisi. De forma periòdica anem seguint l’evolució de les nostres mètriques i anem generant les revisions necessàries.

Un bon pla de continguts augmenta l’eficàcia de les nostres accions però, sobretot, optimitza l’esforç que invertim a l’hora de comunicar, tant a nivell econòmic com d’hores de dedicació.