Alguien puede decir que no lo ha visto? Can anyone say they haven’t seen it?

Els continguts transversals, que afecten a totes les àrees de l’empresa, alineen els professionals amb els objectius marcats i optimitzen els impactes dels departaments de comunicació interna.

Los contenidos transversales, que afectan a todas las áreas de la empresa, alinean profesionales con los objetivos marcados y optimizan los impactos de los departamentos de comunicación interna.

Cross-cutting content, which affects all areas of the company, aligns professionals with the goals set and optimizes the impacts of internal communication departments.