Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

17 juliol, 2022

Algú pot dir que no ho ha vist?

Alguien puede decir que no lo ha visto? Can anyone say they haven’t seen it?

Els continguts transversals, que afecten a totes les àrees de l’empresa, alineen els professionals amb els objectius marcats i optimitzen els impactes dels departaments de comunicació interna.

Los contenidos transversales, que afectan a todas las áreas de la empresa, alinean profesionales con los objetivos marcados y optimizan los impactos de los departamentos de comunicación interna.

Cross-cutting content, which affects all areas of the company, aligns professionals with the goals set and optimizes the impacts of internal communication departments.

17 juliol, 2022

Tothom sap com s’està transformant l’empresa?

Todos saben cómo se está transformando la empresa? Does everyone know how the company is changing?

El contingut corporatiu transversal en periodes de grans canvis interns en grans companyies ajuda a fixar els conceptes a transmetre I a involucrar els treballadors en la transformació interna.

El contenido corporativo transversal en periodos de grandes cambios internos en grandes compañías ayuda a fijar los conceptos a transmitir Y a involucrar a los trabajadores en la transformación interna.

Cross-cutting corporate content in periods of great internal change in large companies helps to set the concepts to be conveyed and to involve workers in internal transformation.

© Pandora Comunicació Audiovisual, 2021

C. Homer, 24. 08023 Barcelona

T. +34 93 443 42 50

Legal info

linkedin
icona_agusti
View