Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

Escoles per la igualtat

Brand

Escoles per la igualtat

Brand

Escoles per la igualtat

Brand

Escoles per la igualtat

Brand

Escoles per la igualtat

Brand

icona_logo

Escoles per la igualtat 

Disseny d’identitat del programa d’igualtat I diversitat a les escoles de l’Ajuntament de Barcelona i desenvolupament web. Diseño de identidad del programa de igualdad y diversidad en las escuelas del Ayuntamiento de Barcelona y desarrollo web. Identity design of the equality and diversity program in Barcelona City Council schools and web development.

El repte

Dissenyar un visual conceptual d’acord amb els paràmetres i objectius del projecte, així com construir un contenidor de recursos formatius de fàcil accés per als docents que apliquen el programa als seus centres.

El repte

Dissenyar un visual conceptual d’acord amb els paràmetres i objectius del projecte, així com construir un contenidor de recursos formatius de fàcil accés per als docents que apliquen el programa als seus centres.

El reto

Diseñar un visual conceptual de acuerdo con los parámetros y objetivos del proyecto, así como construir un contenedor de recursos formativos de fácil acceso para los docentes que aplican el programa en sus centros.

The challenge

Design a conceptual visual according to the parameters and objectives of the project, as well as build a container of easily accessible training resources for teachers who apply the program to their centers.

Identity

Web design

Web development

IDENTITAT_LGTBI_Logo_IMAG_HORIZONTAL_ok
1_escoles_ok
2_escoles_ok
3_escoles_ok
4_escoles_ok
5_escoles_ok
6_escoles_ok

Compartir. Share on

© Pandora Comunicació Audiovisual, 2021

C. Homer, 24. 08023 Barcelona

T. +34 93 443 42 50

Legal info

linkedin
icona_naia
View