Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

Gas Natural

Corporate video

Gas Natural

Corporate video

Gas Natural

Corporate video

icona_video

Gas Natural

Com fer visuals els reptes de futur d’una companyia amb presència arreu del món? Cómo hacer visuales los retos de futuro de una compañía con presencia en todo el mundo? How to visualize the future challenges of a company that is present throughout the world?

El repte

Generar un material audiovisual per a la presentació de la Junta General d’Accionistes de Gas Natural Fenosa, resum conceptual de l’estat de la companyia i els reptes de futur. Projecte per a l'agència InOut-Stakeholder Communications. Una producció de sis setmanes amb localitzacions a Espanya i Amèrica llatina. Un material audiovisual corporatiu que, mitjançant la utilització de la metàfora del futur com a element i personatge, trenca el mode narratiu convencional.

El reto

Generar un material audiovisual para la presentación de la Junta General de Accionistas de Gas Natural Fenosa, resumen conceptual del estado de la compañía y los retos de futuro. Proyecto para la agencia InOut-Stakeholder Communications. Una producción de seis semanas con localizaciones en España y Latinoamérica. Un material audiovisual corporativo que, mediante la utilización de la metáfora del futuro como elemento y personaje, rompe el modo narrativo convencional.

The challenge

Generate an audiovisual material for the presentation of the Gas Natural Fenosa General Shareholders' Meeting, a conceptual summary of the company's state and the future challenges. Project for the InOut-Stakeholder Communications agency. A six-week production with locations in Spain and Latin America. A corporate audiovisual material that, by using the metaphor of the future as an element and character, breaks conventional narrative mode.

Idea

Production 

Idea

Production 

Idea

Production 

Idea

Production 

Shooting

Postproduction

Shooting

Postproduction

Shooting

Postproduction

Shooting

Postproduction

Project management

Project management

Compartir. Share on

© Pandora Comunicació Audiovisual, 2021

C. Homer, 24. 08023 Barcelona

T. +34 93 443 42 50

Legal info

linkedin
icona_roger
View