Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

Safethink

Photography

Safethink

Photography

icona_photo

Safethink

Sessions fotogràfiques de muntatge de mòduls prefabricats. Sesiones fotográficas de montaje de módulos prefabricados. Photographic sessions of assembly of prefabricated modules.

El repte

Generar imatges d'alta qualitat dels processos de muntatge i ensamblatge de mòduls prefabricats en entors d'alta seguretat.

El reto

Generar imágenes de alta calidad de los procesos de montaje y ensamblaje de módulos prefabricados en entor de alta seguridad.

The challenge

Generate high quality images of mounting and assembling processes of prefabricated modules in high security settings.

Detail & Concept

Composition

Photo sessions

SFT_01_editat
SFT_02_editat
SFT_04_editat
SFT_05_editat
SFT_06_editat
SFT_07_editat
SFT_18_editat
SFT_09_editat
SFT_10_editat
SFT_08_editat
SFT_19_editat
SFT_14_editat
SFT_21_editat
SFT_17_editat
SFT_11_editat
SFT_16_editat
SFT_12_editat
SFT_15_editat
SFT_20_editat
SFT_13_editat

Compartir. Share on

© Pandora Comunicació Audiovisual, 2021

C. Homer, 24. 08023 Barcelona

T. +34 93 443 42 50

Legal info

linkedin
icona_ignasi
View