Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

Espai de l'Èxit

E-learning

Espai de l'Èxit

E-learning

icona_web

Espai de l'Èxit

Plataforma de reforç en l'ensenyament per al Consorci d'Educació de Barcelona. Plataforma de refuerzo en la enseñanza para el Consorcio de Educación de Barcelona. Platform of reinforcement in education for the Consorci d'Educació of Barcelona.

El repte

Construir una eina per als alumnes de 3r i 4t d'ESO de Barcelona, amb la qual puguin reforçar els continguts que han obtingut de forma presencial. L'eina genera funcionalitats per compartir coneixement, rebre suport personalitzat i millor el rendiment escolar.

El reto

Construir una herramienta para los alumnos de 3º y 4º de ESO de Barcelona, con la que puedan reforzar los contenidos que han obtenido de forma presencial. La herramienta genera funcionalidades para compartir conocimiento, recibir apoyo personalizado y mejor el rendimiento escolar.

The challenge

Build a tool for 3rd and 4th ESO students in Barcelona, with which they can reinforce the contents they have obtained in person. The tool generates functionalities to share knowledge, receive personalized support and better school performance.

Web design

UX/UI

Web development

imac_exit

Compartir. Share on

exit_01
exit_02
exit_03
exit_04
© Pandora Comunicació Audiovisual, 2021

C. Homer, 24- 08023 Barcelona

T. +34 93 443 42 50

Legal info

linkedin
icona_ivan
View