Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

Ferrer Esplugues

Corporate video

Ferrer Esplugues

Corporate video

Ferrer Esplugues

Corporate video

Ferrer Esplugues

Corporate video

icona_video

Ferrer Esplugues

Vídeo de les instal·lacions de Ferrer a Esplugues de Llobregat, un espai productiu i de servei a tercers. Vídeo de las instalaciones de Ferrer en Esplugues de Llobregat, un espacio productivo y de servicio a terceros. Video of the installations of Ferrer in Esplugues de Llobregat, a productive space and service to third parties.

El repte

Generar un material audiovisual per tal de fer evidents les instal·lacions existents, l'experiència dels professionals que hi treballen i les possibilitats per a donar servei a altres empreses.

El reto

Generar un material audiovisual para hacer evidentes las instalaciones existentes, la experiencia de los profesionales que trabajan y las posibilidades para dar servicio a otras empresas.

The challenge

Generate audiovisual material in order to make evident the existing facilities, the experience of the professionals that work there and the possibilities to give service to other companies

Idea and script

Production 

Idea and script

Production 

Shooting

Postproduction

Shooting

Postproduction

Graphic

Graphic

Compartir. Share on

© Pandora Comunicació Audiovisual, 2021

C. Homer, 24. 08023 Barcelona

T. +34 93 443 42 50

Legal info

linkedin
icona_roger
View