Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

Safethink

Web corporate

Safethink

Web corporate

icona_web

Safethink

Safethink és una empresa especialitzada en construcció modular per a entorn d'alt risc. Safethink es una empresa especializada en construcción modular para entorno de alto riesgo. Safethink is a company specialized in modular construction for high risk environment.

El repte

Dotar a Safethink d'una eina de suport a l'acció comercial, així com una forma visual d'explicar el tipus de solucions constructives que proporcionen. Es genera un visual d'acord amb el tipus de públic especialitzat que es convertirà en el seu interlocutor natural.

El reto

Dotar a Safethink de una herramienta de apoyo a la acción comercial, así como una forma visual de explicar el tipo de soluciones constructivas que proporcionan. Se genera un visual de acuerdo con el tipo de público especializado que se convertirá en su interlocutor natural.

The challenge

Provide Safethink with a support tool for commercial action, as well as a visual way of explaining the type of constructive solutions they provide. A visual is generated according to the type of specialized public that will become its natural partner.

Web design

Web development

imac_safethink

Compartir. Share on

JA4A0327_low
TCSA_474_low
TCSA_506_low
© Pandora Comunicació Audiovisual, 2021

C. Homer, 24. 08023 Barcelona

T. +34 93 443 42 50

Legal info

linkedin
icona_agusti
View