Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

Piratas website

Web

Piratas website

Web

Piratas website

Web

icona_web

Piratas, los ladrones del mar

Piratas,
los ladrones del mar

Piratas,
los ladrones del mar

Web sobre l'exposició amb display de totes les àrees de contingut i informació vinculada a la itinerancia. Web sobre la exposición con display de todas las áreas de contenido e información vinculada a la itinerancia. Web exhibition on display all content areas and information related to roaming.

El repte

Construir un espai web per tal de resumir els continguts de l'exposició, incentivar la visita i proporcionar tota la informació d'horaris i preus en funció de la localitat on està situada. Eines de màrqueting per a publicitar la visita en itinerància.

El reto

Construir un espacio web para resumir los contenidos de la exposición, incentivar la visita y proporcionar toda la información de horarios y precios en función de la localidad donde está situada. Herramientas de marketing para publicitar la visita en itinerancia.

El reto

Construir un espacio web para resumir los contenidos de la exposición, incentivar la visita y proporcionar toda la información de horarios y precios en función de la localidad donde está situada. Herramientas de marketing para publicitar la visita en itinerancia.

The challenge

Build a website to summarize the contents of the exhibition, encourage the visit and provide all the information on schedules and prices depending on the location where it is located. Marketing Tools to advertise visit roaming.

The challenge

Build a website to summarize the contents of the exhibition, encourage the visit and provide all the information on schedules and prices depending on the location where it is located. Marketing Tools to advertise visit roaming.

Web design

UX/UI

Web development

PIRATES_iMac

Compartir. Share on

galeria piratas_pantallazo
banderas_pantallazo
mundo clasico_pantallazo
las costumbres_pantallazo
© Pandora Comunicació Audiovisual, 2021

C. Homer, 24. 08023 Barcelona

T. +34 93 443 42 50

Legal info

linkedin
icona_agusti
View